Oferta

Nasza praktyka dowodzi, że oferowana przez nas usługa musi odpowiadać faktycznym potrzebom klienta.

Punktem wyjścia jest dobranie metody pracy, która umożliwi naszym klientom: znaleźć rozwiązania i odpowiedzi Punktem wyjścia jest dobranie metody pracy, która umożliwi naszym klientom: znaleźć rozwiązania i odpowiedzi na nurtujące ich pytania, nabyć czy rozwinąć określone umiejętności. Co więcej, nie jesteśmy przywiązani do żadnej z metod, wyznając zasadę, że nie ma jedynej skutecznej. Jednak szukając pomysłu, opieramy się na stałym i sprawdzonym procesie współpracy z klientem. Trudno powiedzieć, który etap jest ważniejszy czy bardziej kluczowy. Dla nas punktem odniesienia ma być efekt, stąd jedno z naszych ukochanych pytań brzmi: „co ma być efektem naszej pracy?”.

Celem naszej pracy jest rozwój osobisty i wzmacnianie zdolności Celem naszej pracy jest rozwój osobisty i wzmacnianie zdolności
Zobacz jak wygląda praca z Ability Zawsze 4 etapy procesu i indywidualne podejście
 • rozpoznanie

  na tym etapie określamy
  wyzwanie Klienta oraz to,
  co ma być efektem naszej pracy

 • metoda

  dobieramy metody
  (często jest to miks
  warsztatów, szkoleń czy
  facylitacji) i proponujemy
  rozwiązania

 • wdrożenie

  Klient wdraża
  rozwiązania, testuje,
  sprawdza, uczy się itp.

 • follow up

  etap zamykający,
  sprawdzamy efekt prac

Wyzwania

Tak definiują wyzwania nasi klienci:

Tak definiują wyzwania
nasi klienci:

Tak m.in. określają swoje wyzwania nasi klienci, dotykają one obszarów związanych z komunikacją, budowaniem relacji, zarządzaniem zespołami, przywództwem, rozwojem, usprawnieniami, podnoszeniem efektywności funkcjonowania organizacji, planowaniem, organizowaniem czy szukaniem rozwiązań strategicznych. Bardzo często koncentrują się na rozwoju umiejętności i określonych kompetencji. Celem naszej pracy jest uczenie i pokazywanie sposobów znajdowania rozwiązań na tak postawione wyzwania.

Metody

W naszej pracy korzystamy z następujących narzędzi: W naszej pracy korzystamy z następujących narzędzi:

To niezwykle praktyczna i użyteczna forma pracy, polegająca na tym, że grupa identyfikuje wyzwanie i pod okiem facylitatora, przy użyciu określonych metod i technik, wypracowuje rozwiązania. Celem procesu facylitacji jest wsparcie grupy w dojściu do rozwiązania zadania czy problemu, który podejmuje.

 

Praca wg metody Process Iceberg prowadzona jest przez facylitatora, który nie musi być specjalistą w danej dziedzinie, jest osobą neutralną, która czuwa nad przebiegiem procesu, wskazuje sposoby, techniki i narzędzia, które pozwalają grupie wypracować rozwiązania.

Korzyści

Korzyści, na jakie wskazują uczestnicy takich procesów, to:

 

usprawnienie komunikacji i spójnego rozumienia danego
tematu przez wszystkich członków grupy

usprawnienie komunikacji
i spójnego rozumienia danego
tematu przez wszystkich członków
grupy

 

skrócenie czasu pracy i zwiększenie produktywności
spotkań

skrócenie czasu pracy i zwiększenie
produktywności spotkań

 

pełne wykorzystanie potencjału poszczególnych osób

pełne wykorzystanie potencjału
poszczególnych osób

 

poznanie narzędzi, które można z powodzeniem
wykorzystać na co dzień

poznanie narzędzi, które można
z powodzeniem wykorzystać
na co dzień

Pracujemy w oparciu
o metodykę CoachWise
(metoda akredytowana ICF)

Specjalizujemy się w problemach związanych z funkcjonowaniem w środowisku zawodowym. Tematy, z którymi najczęściej zgłaszają się nasi klienci, dotyczą m.in.: podnoszenia efektywności, motywacji, określenia kierunku rozwoju zawodowego, zarządzania czasem, budowania relacji, rozwoju umiejętności menedżerskich, budowania autorytetu itp.

Korzyści

jasno określone cele i droga ich realizacji

jasno określone cele i droga ich
realizacji

 

świadomy, zindywidualizowany rozwój

 

ułożony cykl pracy

 

W części edukacyjnej
prowadzimy warsztaty
mające na celu nabywanie
umiejętności i rozwój
kompetencji.

Niezwykle ważna w procesach rozwojowych forma pracy. Proponujemy ją, kiedy na poziomie analizy potrzeb klienta dostrzegamy potrzebę edukacyjną. Program szczegółowy przygotowujemy na podstawie analizy potrzeb i wywiadów przeprowadzonych z odbiorcami warsztatów.

 

Tematyka warsztatów koncentruje się wokół umiejętności przywódczych, komunikacyjnych, sprzedażowych, rozwoju zespołów w zakresie współpracy i umiejętności szukania rozwiązań.

To integralna część tych projektów, które wymagają wdrożenia narzędzi wspierających rozwój obszaru związanego
z zarządzaniem
ludźmi w organizacji.

Punktem wyjścia jest analiza potencjału zespołów czy pojedynczych osób (assessment i development center), punktem końcowym koncepcja rozwoju przez wdrożenie narzędzi służących ocenie i motywacji.

Korzyści

niezależność oceny potencjału zespołów

niezależność oceny potencjału
zespołów

 

wdrożenia dopasowane do organizacji

 

programy rozwojowe dla pracowników uwzględniające
ich potencjał względem potrzeb organizacji

programy rozwojowe dla pracowników
uwzględniające ich potencjał względem
potrzeb organizacji

 

przygotowanie i wdrożenie narzędzi
wspomagających zarządzanie
personelem w organizacji

przygotowanie i wdrożenie narzędzi wspomagających
zarządzanie personelem w organizacji